Sign image: 0

Aktualności

RSS

Strona 11, wpisów 7

itm1#7

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w dniu 27.03.2015 r.

23.03.2015, 11:57:27

Informuje się mieszkańców Gminy Gorzków, że w dniu 27 marca (piątek) o godzinie 10: 00 w Centrum Społeczno-Kulturalnym w Gorzkowie-Osadzie przy ul. Nadrzecznej 4 odbędzie się spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące zasad eksploatacji kolektorów słonecznych, zgłaszania usterek, bieżących napraw i konserwacji.
Szkolenie jest skierowane do beneficjentów projektu: „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Celem spotkania jest omówienie najczęściej występujących problemów w trakcie użytkowania solarów oraz przygotowanie użytkowników do sezonu intensywnej pracy kolektorów.
Zawiadamia się również, że zgodnie z umową z Wykonawcą: Hoven Sp. z o.o. ul. Rakowicka 65, 31 – 521 Kraków, w czerwcu 2015 r. zostanie przeprowadzony bezpłatny serwis pogwarancyjny wszystkich instalacji wykonanych w ramach inwestycji.
Zapraszamy posiadaczy instalacji solarnych do udziału w spotkaniu.

itm1#6

Zakończenie realizacji projektu

31.10.2014, 13:06:04

Do dnia 31 lipca 2014 r. została zakończona rzeczowa i finansowa realizacja projektu : "Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik". Łączna ilość paneli słonecznych wykonanych wynosi 1735 szt.
W ramach I Etapu robót w obiektach prywatnych zainstalowano 806 kolektorów słonecznych o mocy 1399,216 kW.
W ramach II Etapu robót w obiektach użyteczności publicznej zainstalowano 43 kolektory o mocy 74,648 kW.
W ramach III Etapu robót w obiektach prywatnych zainstalowano 886 kolektorów słonecznych o mocy 1538,096 kW
Łączna moc wszystkich wykonanych instalacji wynosi 3011,96 kW.
Moc użyteczna 1 kolektora (1000W/m2, 10 K) przyjęto za raportem z badań do certyfikatu Solar KeyMark – 1,736 kW.
Planowana Ilość zaoszczędzonej energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów ( z energii słonecznej) wynosi 4 840,00 GJ/rok. Osiągnięcie rezultatu planowane jest do dnia 12 czerwca 2015 r., czyli do roku od zakończenia realizacji projektu.

itm1#5

Roboty budowlane (ETAP III)

16.06.2014, 12:58:35

Wykonywanie robót rozpoczęto od dnia 01.04.2014 r., a zakończono dnia 12.06.2014 r. Wartość wykonanych robót wynosi 2 618 227,41 brutto. Wycenę robót ustalono na podstawie kosztorysów wykonawczych dla poszczególnych zestawów. Instalacje wykonano zgodnie z dokumentacją projektową. Odstępstwa i zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej polegające na zmianie lokalizacji kolektorów słonecznych zawiera protokół odbioru.

itm1#4

Roboty budowlane (Etap I)

17.04.2014, 12:52:54

Wykonywanie robót rozpoczęto od dnia 02.12.2013 r., a zakończono dnia 31.03.2014 r. Wartość wykonanych robót wynosi 2 497 270, 00 zł brutto. Wycenę robót ustalono na podstawie kosztorysów wykonawczych dla poszczególnych zestawów. Instalacje wykonano zgodnie z dokumentacją projektową. Odstępstwa i zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej polegające na zmianie lokalizacji kolektorów słonecznych zawiera protokół odbioru.

itm1#3

Roboty budowlane w obiektach użyteczności publicznej (Etap II)

14.03.2014, 12:49:29

Wykonano i odebrano 9 szt. instalacji solarnych na obiektach użyteczności publicznej ( Etap 2) w ramach projektu „Energia słoneczna w gminach Rudnik i Gorzków”, w oparciu o zatwierdzoną dokumentację projektową na podstawie umowy nr 272/10/2013 z dnia 29 listopada 2013 r. Łączna wartośc wykonanych robót budowlanych wynosi 122 923, 58 zł. brutto. W Gorzkowie kolektory słoneczne ogrzewają wodę w Urzędzie Gminy ( 4 kolektory) , Centrum Społeczno-Kulturalnym (4 kolektory) , Szkole Podstawowej (9 kolektorów) i Gimnazjum (6 kolektorów) . W Rudniku zainstalowano zestawy w Urzędzie Gminy (2 kolektory) , Gimnazjum (3 kolektory) , Sali sportowej (4 kolektory) , Szkole Podstawowej w Rudniku (6 kolektorów) i Płonce (5 kolektorów).

itm1#2

Prace projektowo-techniczne - kolejny etap realizacji projektu

20.12.2013, 12:49:50

Wójtowie gmin Gorzków i Rudnik pragną poinformować mieszkańców biorących udział w realizacji projektu „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik", że od dnia 9 grudnia 2013 r. na terenie gminy Gorzków będą prowadzone prace z zakresu przygotowania dokumentacji projektowo-technicznej w celu montażu kolektorów słonecznych. Z wizytą w Państwa domach mogą pojawić się przedstawiciele Wykonawcy inwestycji - konsorcjum: Hoven Sp. z o.o.

itm1#1

Umowa o dofinansowanie realizacji projektu podpisana

20.12.2013, 12:48:37

Uprzejmie informujemy, że projekt „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik” złożony w odpowiedzi na konkurs w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2 Energia przyjazna środowisku został pozytywnie oceniony i skierowany do podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013.

RSS

Strona 11, wpisów 7

  • E-edukacja
  • Multimedia
  • Mapa inwestycyjna

Ta strona używa plików COOKIE w celu optymalizacji i prawidłowego działania formularzy. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]