Sign image: 0

O projekcie

Projekt „Energia słoneczna w gminach Gorzków i Rudnik” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VI: Środowisko i czysta energia, Działanie 6.2: Energia przyjazna środowisku.

Przedmiotem projektu jest zakup i montaż instalacji solarnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej w 493 indywidualnych budynkach mieszkalnych (gmina Gorzków – 297, gmina Rudnik – 196) oraz 9 obiektach użyteczności publicznej z terenu gmin Gorzków i Rudnik.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego w gminach: Gorzków i Rudnik przy jednoczesnym wzroście atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu wraz z podniesieniem jakości życia lokalnych społeczności.

Celem głównym określonym dla projektu jest dywersyfikacja regionalnych źródeł energii poprzez wykorzystanie energii słonecznej.

Celami szczegółowymi są:

 • Wzrost świadomości mieszkańców gmin o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii.
 • Wyposażenie gmin w infrastrukturę umożliwiającą wykorzystanie energii z OZE.
 • Ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych.
 • Obniżenie zużycia energii ze źródeł konwencjonalnych.
 • Wzrost bezpieczeństwa energetycznego w gminie Gorzków i Rudnik.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z podgrzewaniem c.w.u. w gospodarstwach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej.
 • Poprawa jakości powietrza w regionie, poprzez obniżenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery.
 • Poprawa mikroklimatu i walorów turystycznych.
 • Zmniejszenie liczby chorób wśród mieszkańców gmin, będących skutkiem zanieczyszczonego powietrza.

Realizacja projektu polegającego na instalacji kolektorów słonecznych, pozwoli na czerpanie energii cieplnej jakim jest promieniowanie słoneczne. Przełoży się to na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy i poprawę stanu środowiska naturalnego. Możliwe będzie zwiększenie atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej gminy, co przekładać będzie się na wzrost jakości życia lokalnej społeczności. Dzięki kampanii promocyjnej, wzrośnie również edukacja ekologiczna lokalnej społeczności.

Zasięg projektu:

 • Województwo: lubelskie.
 • Powiat: krasnostawski.
 • Gminy: Gorzków, Rudnik.
 • Miejscowości:
  • Gmina Gorzków: Antoniówka, Baranica, Bogusław, Borowe, Borów, Borów Kolonia, Borsuk, Chorupnik, Czysta Dębina, Czysta Dębina Kolonia, Felicjan, Gorzków-Osada, Gorzków-Wieś, Góry, Olesin, Orchowiec, Piaski Szlacheckie, Widniówka, Wielkopole, Wielobycz, Wiśniów, Zamostek.
  • Gmina Rudnik: Bzowiec, Joanin, Kaszuby, Majdan Borowski I, Majdan Borowski II, Majdan Kobylański, Majdan Łuczycki, Majdan Średni, Maszów, Maszów Górny, Mościska, Kościska Kolonia, Płonka, Płonka Kolonia, Potasznia, Romanówek, Równianki, Rudnik, Rudnik – Romanówek, Suche Lipie, Suszeń, Wierzbica.
 • E-edukacja
 • Multimedia
 • Mapa inwestycyjna

Ta strona używa plików COOKIE w celu optymalizacji i prawidłowego działania formularzy. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]